รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบสอง)
ในระดับ ปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รับสมัครออนไลน์วันนี้ ถึง วันที่ 3 ก.ค. 2560

สมัครด้วยตนเอง วันที่ 4-7 ก.ค. 2560

รายละเอียดหลักสูตร [ปริญญาโท คลิ๊กที่นี้]  [ปริญญาเอก คลิ๊กที่นี้]

สมัครเรียน คลิ๊กที่นี้

Read More