ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 13.00 ถึง 16.00

ห้อง 305 คณะแพทยศาสตร์

Read More