กระบวนการและการดำเนินการตามระบบ iThesis

เอกสารคลิ๊กที่นี้ Download

Read More
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

ประการรับสมัคร

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ Download

ใบสมัคร Download

แบบรายงานหลังกลับจากนำเสนอผลงาน Download

Read More
แนวทางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แนวปฎิบัติการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense)

1.นิสิตรหัสตั้งแต่ 60 ลงไป ที่จะสอบวิทยานิพนธ์ ควรจะมี Manuscript แนบพร้อมกับยื่นเอกสารขอสอบ หรือ ควร Submit Manuscript ก่อนยื่นสอบ

2 นิสิตรหัสตั้งแต่ 61 ขึ้นไป ต้องแนบ Manuscript มาพร้อมกับเอกสารขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์

Download

Read More
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 13.00 ถึง 16.00

ห้อง 305 คณะแพทยศาสตร์

Read More
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ ปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
รับสมัครออนไลน์วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2561

สมัครด้วยตนเอง วันที่ 15-16 มีนาคม 2561

รายละเอียดหลักสูตร [ปริญญาโท คลิ๊กที่นี้]  [ปริญญาเอก คลิ๊กที่นี้]

สมัครเรียน คลิ๊กที่นี้

Read More