รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ ปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
รับสมัครออนไลน์วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2561

สมัครด้วยตนเอง วันที่ 15-16 มีนาคม 2561

รายละเอียดหลักสูตร [ปริญญาโท คลิ๊กที่นี้]  [ปริญญาเอก คลิ๊กที่นี้]

สมัครเรียน คลิ๊กที่นี้