รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ ปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 2
รับสมัครออนไลน์วันนี้ ถึง 4 กรกฎาคม 2561

สมัครด้วยตนเอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดหลักสูตร [ปริญญาโท คลิ๊กที่นี้]  [ปริญญาเอก คลิ๊กที่นี้]

สมัครเรียน คลิ๊กที่นี้