กระบวนการและการดำเนินการตามระบบ iThesis

เอกสารคลิ๊กที่นี้ Download

Read More
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจำ

ประจำปีการศึกษา 2560 ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3

Read More
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 13.00 ถึง 16.00 ห้อง 305 คณะแพทยศาสตร์

Read More
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รับสมัครออนไลน์วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 รายละเอียดหลักสูตร [ปริญญาโท คลิ๊กที่นี้]  [ปริญญาเอก คลิ๊กที่นี้] สมัครเรียน คลิ๊กที่นี้

Read More