รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รับสมัครออนไลน์วันนี้ ถึง 4 กรกฎาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดหลักสูตร [ปริญญาโท คลิ๊กที่นี้]  [ปริญญาเอก คลิ๊กที่นี้] สมัครเรียน คลิ๊กที่นี้

Read More
กระบวนการและการดำเนินการตามระบบ iThesis

เอกสารคลิ๊กที่นี้ Download

Read More
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจำ

ประจำปีการศึกษา 2560 ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3

Read More
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 13.00 ถึง 16.00 ห้อง 305 คณะแพทยศาสตร์

Read More