เครือข่ายสุขภาพจิต มมส

โรงพยาบาลสุทธาเวช

1. งานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต มมส   คลิกที่นี่
Facebook: งานแนะแนว กองกิจการนิสิต
เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเครียดทั่วไป เช่น การเรียน การใช้ชีวิต

2. ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมส   คลิกที่นี่
เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเครียดและมีอาการไม่มาก เช่น รู้สึกซึมเศร้า วิตกกังวล

3. คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส   คลิกที่นี่
เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเครียดและมีอาการมาก เช่น รู้สึกซึมเศร้ามาก คิดอยากตายบ่อยๆ มีความคิดหรือพฤติกรรมที่ผู้อื่นมองว่าแปลก

4. สายด่วน สุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทร. 1323 (ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเครียดเฉียบพลัน มีความคิดอยากทำร้ายตัวเอง ต้องการคำปรึกษาแบบทันที