เครือข่ายสุขภาพจิต มมส

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

1. งานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต มมส ( คลิกที่นี่ )

สถานที่ : ชั้น 1 อาคารกองกิจการนิสิต
สายด่วน มมส. โทร. 085-0100043, 085-0104544   ( ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง )
เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเครียดทั่วไป เช่น การเรียน การใช้ชีวิต

2. ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมส ( คลิกที่นี่ )

สถานที่ : ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มมส
สอบถามเพิ่มเติม   โทร. 088-0645492 ( ในวันและเวลาราชการ)
เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเครียดในระดับปานกลาง เช่น รู้สึกซึมเศร้าหรือวิตกกังวล จนกระทบการทำงาน

3. คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ( คลิกที่นี่ )

สถานที่ : ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มมส
สอบถามเพิ่มเติม   โทร. 084-0286198  ( ในวันและเวลาราชการ )
เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเครียดในระดับปานกลาง เช่น รู้สึกซึมเศร้าหรือวิตกกังวล จนกระทบการทำงาน ( รับเฉพาะ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

4. คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส ( คลิกที่นี่ )

สถานที่ : แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุทธาเวช
สอบถามเพิ่มเติม   โทร. 090-256-0252  ( ในวันและเวลาราชการ )
เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเครียดในระดับสูง เช่น รู้สึกซึมเศร้ามาก คิดอยากตาย หรือ มีพฤติกรรมที่ผู้อื่นมองว่าแปลก หรือ ได้รับคำปรึกษาที่อื่นแล้วอาการเครียดยังไม่ดีขึ้น

5. สายด่วน สุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขโทร. 1323 ( ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง )
เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเครียดเฉียบพลัน มีความคิดอยากทำร้ายตัวเอง ต้องการคำปรึกษาแบบทันที