งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน Emergence Room

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ


บริบทของหน่วยงาน

หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีภาวะวิกฤติและภาวะปกติตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบเขตการบริการ

–  ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกราย ตลอด 24 ชม. โดยมีแพทย์เวรซึ่งสามารถมาดูแลผู้ป่วยได้ทันที

–    ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service :EMS)   ให้บริการรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตั้งแต่เวลา 08.00น. ถึง 24.00น.

  • มีพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ประจำห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ครอบคลุม 24 ชั่วโมง ในอัตรากำลัง                  เวรเช้า:เวรบ่าย:เวรดึก  เป็น 3:2:2 คน
  • มีนักปฏิบัติการฉุกเฉิน (Paramedic) 4        คน
  • มีเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I) 2        คน
  • งานให้บริการด้านหัตถการต่าง ๆ ได้แก่ เย็บแผล ทำแผล ฉีดยา ผ่าฝี เป็นต้น
  • งานรับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
  • งานหน่วยรับอุบัติภัยหมู่ มีการจัดการพื้นที่ และการเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ในการรองรับอุบัติภัยหมู่ มีการกำหนดหน้าที่ของทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเวลาราชการ
  • ให้บริการผู้ป่วย โดยแบ่งระดับของความรุนแรงเป็น  5 ระดับ ได้แก่

เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน

043-021-021 ต่อ 7712,7719

และ 043-712-950