คลินิกและวันเวลาออกตรวจ

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

ชื่อคลินิก วันและเวลา
คลินิกตรวจโรคทั่วไป วันจันทร์ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันอังคาร 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันพุธ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันศุกร์ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันเสาร์ 08.00-16.00
วันอาทิตย์ 08.00-16.00
   
คลินิกอายุรกรรมโรคไต จันทร์ 08.00-12.00
วันพฤหัสบดี 08.00-12.00
   
อายุรกรรมทั่วไป จันทร์ 08.00-12.00 / 16.00-19.00
อังคาร 16.00-19.00
พุธ 08.00-12.00 / 16.00-19.00
   
คลินิกจักษุ (โรคตา) วันจันทร์ 08.00-12.00 / 16.00-19.00
วันอังคาร 08.00-12.00
วันพุธ 08.00-12.00 / 16.00-19.00
วันพฤหัสบดี 08.00-12.00
วันเสาร์ ที่2และ4 ของเดือน 08.00-16.00
   
คลินิกหู คอ จมูก วันพุธ 08.00-12.00
วันศุกร์ 08.00-12.00
   
คลินิกโรคผิวหนัง วันอังคาร 08.00-12.00
   
คลินิกกุมารเวชกรรม วันจันทร์ 08.00-12.00
วันพุธ 13.00-16.00วันพฤหัสบดี 08.00-12.00
   
ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม วันพุธ 13.00-16.00
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00
   
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ วันจันทร์ 08.00-16.00
วันพุธ 08.00-16.00
   
คลินิกทันตกรรม วันจันทร์ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันอังคาร 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันพุธ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันศุกร์ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันเสาร์ 08.00-16.00
   
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันจันทร์ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันอังคาร 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันพุธ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันศุกร์ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันเสาร์ 08.00-16.00
   
คลินิกศัลยกรรมประสาท จันทร์ 13.00-16.00
   
คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม วันจันทร์ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
วันอังคาร 13.00-16.00
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 / 16.00-19.00
วันศุกร์ 13.00-16.00
   
บ้านทานตะวัน จันทร์ 13.00-16.00
   
คลินิกนรีเวชกรรม วันพุธ 16.00-19.00
   
คัดกรองเบาหวานขึ้นตา วันศุกร์ 08.00-12.00
   
คลินิกวัคซีน (สุขภาพเด็กดี) วันศุกร์ 13.00-16.00
   
ศูนย์ให้เลือด วันพุธ 08.00-16.00 / 16.00-19.00
   
คลินิกสุขภาพจิต วันอังคาร 08.00-12.00
วันพุธ 08.00-12.00
วันพฤหัสบดี 16.00-19.00
   
คลินิกโรคติดต่อไม่เรื้อรัง วันพฤหัสบดี 08.00-12.00
วันศุกร์ 08.00-16.00
   
คลินิกโรคเลือดและมะเร็งเด็ก วันพุธ 08.00-12.00