ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

เบอร์โทรศัพท์ 043-021-021

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

>>> เบอร์โทรศัพท์คลินิกต่างๆ และ หน่วยงานภายในทั้งหมด(คลิก)

Click เพื่อนำทาง โดย Google Maps

โฮมเพจ http://www.med.msu.ac.th/suddhavej
Facebook https://www.facebook.com/hs4xlr.med.msu