ประชาสัมพันธ์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบูรณาการการตรวจร่างกายทางออร์โธปิดอกส์และหัตถเวชกรรม”

ประกาศเลื่อนการจัดการอบรม ระบบลงทะเบียน

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปี 2563 รอบ 5

ประกาศรับสมัครหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ใบ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ลงทะเบียนระบบ mytcas

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ขั้นตอนการตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ระบบอ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ

Read More »

เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ จะประกาศภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิช …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14

ประกาศ กำหนดการ ตัวอย่างแบบการตรวจสอบรายการทะเบียน …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ ตรวจสอบสถานะการสมัคร

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13

ประกาศรายชื่อ รายละเอียดการทำสัญญา ตรวจสอบรหัสยืนย …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ประกาศรายชื่อ กำหนดการ ตรวจสอบรหัสยืนยันตัว …

Read More »

ขอเชิญร่วมซื้อนาฬิกามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส รายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนทุนกิจการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

Read More »

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมทดสอบการใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมทดสอบการใช้งานฐา …

Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคักเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป(งานอำนวยการโรงพยาบาล)

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักเรียน ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการโครงการ เตรียมความพร้อม 2560 หนังสือขออนุญ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12 เพื่อรายงานตัวและเซ็นสัญญาการเป็นนิสิต

ประกาศรายชื่อ รายละเอียดการทำสัญญา

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12

ตารางสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาส …

Read More »