สอบราคา/ประกวดราคา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา

สอบราคา/ประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่าตัดผ่านกล้องความ ละเอียดสูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี ชนิดวีดีโอสโคป พร้อมระบบวิดีทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ โต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ระบบปิด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ด้ามสลายต้อกระจก ด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ เครื่องย้อมสไลด์ อัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศตาราง แสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

Read More »

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดเลนส์ส่องตรวจท่อไตและกรวยไต ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในไตผ่านทาง ผิวหนัง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

Read More »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ลำแสงสีเขียวรักษาโรคจอประสาทตา ชนิดแพทเทิร์น ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

Download File

Read More »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา (IOL Master) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

Download File

Read More »