สอบราคา/ประกวดราคา – หน้า 2 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา (page 2)

สอบราคา/ประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ลำแสงสีเขียวรักษาโรคจอประสาทตา ชนิดแพทเทิร์น ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

Download File

Read More »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา (IOL Master) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

Download File

Read More »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยระบบวิดีทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

Download File

Read More »

ตารางแสดงราคากลาง รายการระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์เลเซอร ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงราคากลาง รายการระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์เล …

Read More »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสอบราคาซื้อเก้าอี้ทันตกรรมพร้อมเครื่องมือ จำนวน 2 ตัว พร้อมติดตั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสอบราคาซื้อเก้าอี้ทันตกรรมพ …

Read More »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง (ตกลงราคา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนชนิ …

Read More »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องอบทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องอบทำให้ปราศจากเช …

Read More »