บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสาน สงกรานต์ มมส. – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสาน สงกรานต์ มมส.

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสาน สงกรานต์ มมส.

ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2560 ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ข้างอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสาน สงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 กิจกรรมประกอบด้วย “นมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก แห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดเทพีสงกรานต์สาวประเภทสอง และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

การร่วมงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย