ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

         ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสักการะพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก พระภูมิเจ้าที่ คณะแพทยศาสตร์ บรมครูชีวกโกมารภัจจ์ และศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณต้นไทรหน้าอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติอาคาร 2  วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 09.30 น.