นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและบุคลากร เดินทางเข้าพบและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและบุคลากร เดินทางเข้าพบและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์

นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและบุคลากร เดินทางเข้าพบและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์

นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและบุคลากร
เดินทางเข้าพบและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์
ในโอกาสที่มารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2560
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม