บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่โครงการ “การแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเครือข่ายบริการสุขภาพ” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่โครงการ “การแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเครือข่ายบริการสุขภาพ”

บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่โครงการ “การแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเครือข่ายบริการสุขภาพ”

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล แพทย์เฉพาะทางด้านจิตวิทยา ลงพื้นที่โครงการ “การแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเครือข่ายบริการสุขภาพ” โดยให้คำแนะนำเรื่องคัดกรองและพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ แก่คณะครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม