มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1

มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในกิจกรรมมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดมหากรรมคุณภาพครั้งที่ 1 กิจกรรมการประกวด CQI ทั้งแบบการนำเสนอเป็น Oral Presentation พร้อมนำเสนอโปสเตอร์ การประกวดเรื่องเล่างานคุณภาพ พร้อมเล่นเกมส์ประจำซุ้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจุดกระแสและสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานฉบับใหม่ ความปลอดภัย และบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้โรงพยาบาลผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ในปี 2561 ต่อไป