ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครฯ