พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

     เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยมีรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้