นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน ประเภท Poster Presentation ในงานค่ายจริธรรมสัญจร ครั้งที่ 16 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน ประเภท Poster Presentation ในงานค่ายจริธรรมสัญจร ครั้งที่ 16

นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน ประเภท Poster Presentation ในงานค่ายจริธรรมสัญจร ครั้งที่ 16

นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน
ประเภท Poster Presentation ในงานค่ายจริธรรมสัญจร ครั้งที่ 16
“จริยธรรมในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ” ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2560
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา