คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : กิจกรรมเด่น : คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านแผนธุรกิจ การดำเนินงานด้านการเงิน และระบบ MRA ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

Check Also

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์”

  &nb …