โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง

โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง

โครงการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้ทำความรู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ รับทราบนโยบายแนวทางการดูแลนิสิตร่วมกัน รวมทั้งแสดงความคิดเห็น เพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา