ท่านคณบดีร่วมงานเส้นทางผ้าไทย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ท่านคณบดีร่วมงานเส้นทางผ้าไทย

ท่านคณบดีร่วมงานเส้นทางผ้าไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ร่วมงานเส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม