บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมหารือการดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoA) ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มมส กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Kelantan ประเทศมาเลเซีย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมหารือการดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoA) ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มมส กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Kelantan ประเทศมาเลเซีย

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมหารือการดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoA) ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มมส กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Kelantan ประเทศมาเลเซีย

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมหารือการดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoA) ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ School of Medical Sciences,
Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Kelantan ประเทศมาเลเซีย

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Kelantan ประเทศมาเลเซีย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในนามตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมหารือการดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Kelantan ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ และประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือทางการวิจัย โดยนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ