กิจกรรมสัปดาห์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายรัชกาลที่ 9 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรมสัปดาห์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายรัชกาลที่ 9

กิจกรรมสัปดาห์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายรัชกาลที่ 9

กิจกรรมสัปดาห์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายรัชกาลที่ 9
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม