บุคลากรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วยสร้างพนังกั้นน้ำชี ณ ประตูน้ำบ้านกุดร่อง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

     วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ประตูน้ำบ้านกุดร่อง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชนช่วยสร้างพนังกั้นน้ำชี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหน่วยงานต่างๆ โดยการนำอาหารเข้าร่วมโรงทานครัวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจัดหนวยปฐมพยาบาล ให้กับผู้ที่มาร่วมกันสร้างพนังกั้นน้ำชีบริเวณประตูน้ำบ้านกุดร่อง ที่มีความเสี่ยงสูงของแม่น้ำชีจะทะลักเข้าท่วมบริเวณใกล้เคียง