ผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ลาน ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560