โครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชน

โครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชน

โครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชน
     เมื่อวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง บ้านส่องนางใย ตำบลเมือง จังหวัดมหาสารคาม คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง บ้านส่องนางใย จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชน “เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”