บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมปลูกดอกดาวเรื่อง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมปลูกดอกดาวเรื่อง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมปลูกดอกดาวเรื่อง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
ร่วมปลูกดอกดาวเรื่อง
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ณ บริเวณด้านหน้าเสธง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม