โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ อสม”]