โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2558″]