โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558″]