คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณ นายวิพล สุภาชัยวัฒน์ และครอบครัว – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณ นายวิพล สุภาชัยวัฒน์ และครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณ นายวิพล สุภาชัยวัฒน์ และครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบพระคุณ

นายวิพล  สุภาชัยวัฒน์  และครอบครัว

ได้บริจาคเงิน จำนวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องพิเศษ

อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”นายวิพล สุภาชัยวัฒน์ และครอบครัว”]