คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
ศิษย์น้อมกตัญญูกตเวทิตา บูชาอาจาร์ยคุณ
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง