พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม