คณบดีร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณบดีร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดมหาสารคาม

คณบดีร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดมหาสารคาม

คณบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

     วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์มหาวิทยาลัยมหาสารคม จำนวน 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับมอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งต่อให้กับ นางศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม และพัฒนาการอำเภอเมือง เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีต่อไป
     โดยบุคลากรคณะแพทย์ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จำนวน 999 ดอก เพื่อร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน