คณะแพทยศาสตร์ ขออนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้บริจาคเงินจากการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสบทบทุนจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นเงิน 1,500,000 บาท – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ ขออนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้บริจาคเงินจากการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสบทบทุนจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นเงิน 1,500,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ ขออนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้บริจาคเงินจากการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสบทบทุนจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นเงิน 1,500,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขออนุโมทนาบุญ
พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระสุทธิธรรมโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ได้บริจาคเงินจากการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสบทบทุนจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
วันที่ 13 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม