แผนปฎิบัติราชการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : งานนโยบายและแผน : แผนปฎิบัติราชการ

แผนปฎิบัติราชการ

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

[wpfilebase tag=file id=36 /]

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

[wpfilebase tag=file id=35 /]