บุคลกรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานระบบข้อมูลเวชระเบียนทางการแพทย์และสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลกรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานระบบข้อมูลเวชระเบียนทางการแพทย์และสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

บุคลกรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานระบบข้อมูลเวชระเบียนทางการแพทย์และสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

บุคลกรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานระบบข้อมูลเวชระเบียนทางการแพทย์และสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบข้อมูลเวชระเบียนทางการแพทย์และสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ
     ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้เยี่ยมชมการให้บริการในโรงพยาบาล ได้แก่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องเวชระเบียน ห้องจ่ายยา ห้องการเงิน งานคลังเวชภัณฑ์ งานผู้ป่วยใน งานจ่ายกลาง งานห้องปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอื่นๆ ด้านการบันทึกจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ การประยุกต์ใช้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และการนำข้อมูลไปใช้ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง