บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2560

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2560

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนวุฒิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2560 โดย นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย”ผู้ทรงตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ทรงเป็นพระอาจารย์ในการอบรมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขวิทยา เวชกรรมป้องกันและสุขาภิบาล รวมทั้งทรงส่งเสริมงานสาธารณสุขของประเทศ อีกนานัปการ ด้วยพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐาน และพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้