พิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก

พิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ระว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น. ณ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”พิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก”]