ผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มมส
ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
ณ ห้องอาหารมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม