คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หน้าอาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พล.ต.หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ กล่าวคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมนำผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
     เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2559 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศต่างร่วมแสดงความอาลัย “พ่อของแผ่นดิน” พระผู้ทรงอุทิศ พระวรกายทรงงานหนัก เพื่อประชาชนชาวไทย กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเชิญชวนประชาชนคนไทย ทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้ดาวเรืองออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วง วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลืองนั้น เป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ คณะแพทยศาสตร์จึงจัดกิจกรรมคณะแพทย์ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
   1 เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มมส ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
   2. เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   3. เพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
   4. เพื่อแสดงความสามัคคีของบุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส
     กิจกรรมที่ดำเนินในครั้งนี้ คือการปลูกต้นดาวเรือง บริเวณลานหน้าอาคาร โรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ เป็นสัญลักษณ์เลข 9 จำนวน 8,100 ต้น