คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นางปาลิตา พูลเพิ่ม ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรพยาบาลต้นแบบ ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นางปาลิตา พูลเพิ่ม ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรพยาบาลต้นแบบ ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นางปาลิตา พูลเพิ่ม ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรพยาบาลต้นแบบ ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ
นางปาลิตา พูลเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรพยาบาลต้นแบบ ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม