ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมทดสอบการใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมทดสอบการใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมทดสอบการใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมทดสอบการใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์
     1. Medline Completed ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารข้อมูลฉบับเต็มและเป็นฐานข้อมูลใหม่ที่ทางบริษัทฯภูมิใจนำเสนอและมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่ดีที่สุดทางด้านการแพทย์ ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารข้อมูลแบบเต็มจำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่องย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1865 เพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะ คลิกเพื่อเข้าใช้งาน
     2. Smart Image ประกอบด้วยภาพประกอบทางการแพทย์ภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ รวมเนื้อหาภาพประกอบทางการแพทย์ 24,000 ภาพ ภาพเคลื่อนไหวทางการแพทย์ ข้อเขียนและสารเชิงโต้ตอบ สมุดระบายสีกายวิภาคศาสตร์ แผนการสอนร่างกายมนุษย์ 14 ภาษาที่แตกต่างกัน คลิกเพื่อเข้าใช้งาน
     3. Dynamed Plus เป็นเครื่องมืออ้างอิงทางคลินิกที่สร้างขึ้นโดยทีมแพทย์สำหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ สำหรับการใช้งานที่จุดของการดูแล กับบทสรุปทางคลินิกจำนวนมากกว่า 3,200 หัวข้อ ประกอบด้วยเนื้อหาใหม่ล่าสุดและแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง มีความเกี่ยวเนื่องและง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ DynaMed Plus ™ป็นแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตอบคำถามทางคลินิกในระหว่างการปฏิบัติงานมากที่สุด เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การประเมินที่สำคัญการสังเคราะห์หลักฐานและกระบวนการตามหลักฐานอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย คลิกเพื่อเข้าใช้งาน
     4. eBook Clinical ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเลกทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เพื่องานวิจัยสำหรับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาที่มีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสหเวชศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company คลิกเพื่อเข้าใช้งาน
     5. Rehabilitation Reference Center™ เป็นแนวทางปฎิบัติที่อ้างอิงตามหลักฐาน การดูแลที่ตรงจุดการรักษา สำหรับนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยข้อมูลมีความทันสมัยที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด
Rehabilitation Reference Center มีการปรับปรุงข้อมูลรายสัปดาห์ ที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดเกี่ยวกับการพูด ทางกายภาพและกิจกรรมบำบัด เนื้อหาจะถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงตามหลักฐานที่เข้มงวดและวิธีการที่มุ่งเน้นไปยังระบบการระบุตัวตน การประเมินผลและการผนวกรวมข้อมูลการปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง คลิกเพื่อเข้าใช้งาน