ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมทำบุญมหากฐินและพิธีบรรพชาอุปสมบท 110 รูป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมทำบุญมหากฐินและพิธีบรรพชาอุปสมบท 110 รูป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมทำบุญมหากฐินและพิธีบรรพชาอุปสมบท 110 รูป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
ร่วมทำบุญมหากฐินและพิธีบรรพชาอุปสมบท 110 รูป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ยอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3,690 บาท (สามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม