โครงการสัมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการฝึกงานในสถานพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการสัมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการฝึกงานในสถานพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

โครงการสัมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการฝึกงานในสถานพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

โครงการสัมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการฝึกงานในสถานพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”โครงการสัมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการฝึกงานในสถานพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต”]