ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ พร้อมญาติธรรมจากเมืองลาสเวกัส ได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ พร้อมญาติธรรมจากเมืองลาสเวกัส ได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ พร้อมญาติธรรมจากเมืองลาสเวกัส ได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ พร้อมญาติธรรมจากเมืองลาสเวกัส
ได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์
เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม