คณะแพทยศาสตร์ มมส แนะนำจิตอาสาจากศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม ในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายนาฬิกา เพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มมส แนะนำจิตอาสาจากศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม ในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายนาฬิกา เพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มมส แนะนำจิตอาสาจากศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม ในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายนาฬิกา เพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แนะนำจิตอาสาจากศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม
ในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายนาฬิกา
เพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม