เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ และพระนัครินทร์ อาภากโร (เพชรขำ) ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ และพระนัครินทร์ อาภากโร (เพชรขำ) ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ และพระนัครินทร์ อาภากโร (เพชรขำ) ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขออนุโมทนาบุญ พระครูศรีปริยัติโสภิต
เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ
อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
และพระนัครินทร์ อาภากโร (เพชรขำ)
ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ
เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ วัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม