ขอเชิญร่วมซื้อนาฬิกามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส รายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนทุนกิจการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ขอเชิญร่วมซื้อนาฬิกามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส รายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนทุนกิจการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

ขอเชิญร่วมซื้อนาฬิกามูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มมส รายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนทุนกิจการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส